Edukacja poprzez kulturę

Edukować można się na wiele sposobów. Jednym z nich, jest przyjrzenie się działalności Zespołów Pieśni i Tańca, które działają na terenie całego kraju. Krzewią one polską kulturę narodową i ludową, prezentują polskie stroje oraz pieśni ludowe, a także zapraszają do czynnej działalności i przystąpienia do ich organizacji.

1 Jun 2020