Kultura popularna a wysoka

Choć obecnie to kultura popularna wiedzie prym wśród społeczeństwa, to jednak kultura elitarna (wysoka) jest nadal bardziej ceniona. Dzieje się tak dlatego, że jest nieco trudniejsza do "zdobycia" i przyswojenia i przekazuje o wiele cenniejsze wartości. Kultura masowa zaś jest dostępna praktycznie wszędzie i służy przede wszystkim rozrywce, nie zaś samorozwojowi.

26 Sep 2020